Caras Severin

Caraș-Severin este un județ în regiunea Banat din România, ce are ca reședință orașul industrial Reșița. Situat în partea de sud-vest a României, județul Caraș-Severin are o suprafață de 8514 km2 (3,6% din suprafața țării, ocupă locul al treilea, ca mărime între județele țării) și cuprinde 2 municipii, 6 orașe, 69 de comune și un total de 287 de sate.

În plan european, județul face parte din Euroregiunea DKMT.

Relief

Din punct de vedere geografic, în județul Caraș-Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din teritoriu, fiind reprezentat de Munții BanatuluiMunții ȚarcuMunții Godeanu și Munții Cernei. De aceea el poate fi considerat ca fiind un județ de munte. Relieful muntos crește în altitudine de la vest spre est, culminând în Munții Godeanului, cu înălțimile lor de 1600-2200 m, se ridică cu mult deasupra părții sudice a Munților Poiana Ruscă și a Munților SemenicAlmăjuluiLocveiAninei și Dognecei, care au înălțimi cuprinse între 600 și 1400 m. Acești munți sunt separați de culoarele depresionare Bistra și Timiș-Cerna. Spre vest se întind Dealurile Oraviței, Doclinului și Sacoș-Zagujeni, precum și o porțiune restrânsă a Câmpiei Banatului. Cea mai mică altitudine a județului se găsește în zona localității Drencova, fiind de cca. 76 m iar maximul se înregistrează în Vârful Gugu din munții Godeanu la 2.291 m.

Climă

Este de tip continental-moderat cu influențe mediteraneene pe timpul verii. Temperatura medie anuală variază în funcție de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 grade Celsius în zona deluroasă și de câmpie și 4-9 grade Celsius la munte. Precipitațiile cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munții Țarcu și Godeanu.

Date istorice

 • 102 d Hr. este ridicat castrul roman Tibiscum
 • 1289 localitatea Caransebeș este atestată documentar sub numele de Opidum.
 • 1450 Caransebeșul se impune drept centru politic al Banatului de Severin.
 • 1718 în urma Păcii de la PassarowitzBanatul intră sub ocupația Imperiului Habsburgic.
 • 1719 la Bocșa ia ființă uzina de mașini agricole și totodată este pus în funcțiune primul furnal de pe teritoriul României de azi
 • 1769 se deschid uzinele metalurgice la Reșița
 • 1783 orașul Caransebeș devine reședință a Episcopiei Ortodoxe Române.
 • 1817 la Oravița se inaugurează primul teatru zidit din sud-estul Europei.
 • 1872 a fost construită prima locomotivă cu aburi la Reșița.

Limite

Limitele județului Caraș-Severin sunt în cea mai mare parte conveționale. Se învecinează cu județele: Timiș în nord și nord-vest, Hunedoara și Gorj în est, Mehedinți în est și sud-est, iar Dunărea formează în partea de sud și sud-vest graniță cu Serbia.

Stațiuni

 • Băile Herculane – Una dintre cele mai vechi stațiuni din lume, a fost atestată documentar în 153 î.e.n. Pe lângă puterea tămăduitoare a apelor termale și a climatului specific, stațiunea reprezintă și punct de plecare spre Peștera Hoților, Cheile Domogledului, Grota Haiducilor, Cascada Cernei, Grota cu aburi.
 • Trei Ape – Stațiune turistică cu lac de acumulare situat la sud de satul Brebu Nou. De la baza acestui lac izvorăște râul Timiș. Adună apele pâraielor Brebu, Grădiște și Semenic, iar apa de deversare din lac împreună cu izvorul de la baza acestuia formează un pârâu ce a fost amintit mai devreme, respectiv Timiș.
 • Semenic – 10 km de la Văliug, stațiune turistică cu pârtii de schi pentru începători.
 • Crivaia – de la Văliug încă 5 km, la extremitatea sudică a acestuia, într-o frumoasă poiană străbătută de apa râului Bârzava.

Vestigii și monumente de arhitectură

 • Ruinele Cetății feudale din Mehadia
 • Teatrul vechi din Oravița
 • Cetatea Cuiești, Bocșa
 • Castrul roman Centum Putei, Surduc-Banat
 • Statuia lui Hercule și Complexul balnear
 • Ruinele Cetății Carașova
 • Drumul poștalion roman care traversează dealuriile dinspre Oravița respectiv Dunăre.
 • Ruinele Cetății Dragomireana situată în apropierea comunei Dalboșeț

Stema județului

 
Stema județului Caraș-Severin

Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 684 din 30 septembrie 1998 și publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 15 octombrie 1998.

Descrierea stemei: Stema județului Caraș-Severin, are următoarea înfățișare: în scutul albastru se află un legionar roman, privit din față, purtând în mâna dreaptă scutul cu inițialele VRR (Virtus Romana Rediviva), iar cu mâna stângă sprijinind sulița, toate de argint. Personajul este flancat de câte un ecuson roșu de dimensiuni mai mici, încărcat, cel din dreapta, cu o albină de aur, cel din stânga, cu două ciocane încrucișate, suprapuse peste o roată dințată, ambele din același metal. La baza scutului este reprezentat un pod negru, cu două bolte plutind peste valuri naturale.

Semnificația elementelor însumate: Legionarul roman și podul amintesc de intensul proces de romanizare care s-a desfășurat în antichitate în această zonă.

Deviza: Virtus Romana Rediviva amintește de vitejia ostașilor regimentului de graniță din Banat.

Albina evocă tradiționala activitate a locuitorilor, apicultura. C

Cele două ciocane încrucișate sunt un străvechi simbol al mineritului.

Roata dințată evocă activitățile economice specifice zonei și evidențiază rolul important pe care l-au avut odinioară industria extractivă și metalurgică.

Vezi și Galeria de steme și steaguri ale județului Caraș-Severin

 

SURSA